Između 1 i 10 dana.

Zavisi od reklamnog predmeta, recimo: 50 hemijskih olovaka i upaljača, a 2 rokovnika…

Da.

Odlične.

Jednostavnim pozivom našoj štampariji.

Mogućnosti su velike.

Da 🙂

A5, A4 i A3.

Zavisi od završne obrade, ali uglavnom od 1 do 10 dana.

Plastifikacija, laserska obrada, zlatotisak, blindruk (utisnuta štampa), sito štampa, knjigovezanje, sečenje na nožu i tako dalje 🙂

Da, a možete doneti i Vaš dizajn.

Jednostavnim pozivom našoj štampariji.

Od 1x1cm do 50x50m.

Da.

Od 1 do 5 dana.

PVC nalepnica, autocast folija, one way vision, papir (blue back i običan) i tako dalje 🙂

Da.

Uglavnom na velikoj većini vrsta tekstila 🙂

Da, štampamo i na većim količinama i po želji kupca.

Termotransfer, digitalna štampa, sito štampa i lasersko graviranje.

Između odmah i 10 dana 🙂

Sve interesantne!

Svi komercijalni formati (i nekomercijalni 🙂) formati.

– Između 1 i 10 dana.

Da!

 Jednostavnim pozivom našoj štampariji (koja je ujedno i izdavač).

Naravno!

Preporučujemo papire sa poreklom 🙂

Zavisi od završne obrade, ali uglavnom od 1 do 10 dana.

Plastifikacija, laserska obrada, zlatotisak, blindruk (utisnuta štampa), sito štampa, knjigovezanje, sečenje na nožu i tako dalje 🙂

Da, a možete doneti i Vaš dizajn.

Jednostavnim pozivom našoj štampariji.

Da.

Uglavnom na velikoj većini vrsta tekstila 🙂

Da, štampamo i na većim količinama i po želji kupca.

Termotransfer, digitalna štampa, sito štampa i lasersko graviranje.